California Superbike School

Cabifornia SBK SchoolCalifornia Superbike School założona została w 1980 roku przez Keitha Coda w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka lat ten doświadczony zawodnik zajmował się indywidualnym szkoleniem motocyklistów chcących jeździć motocyklem lepiej, zarówno po torze jak i po ulicy. Spektakularne sukcesy dydaktyczne Coda szybko doprowadziły do powstania najlepszej na świecie, funkcjonującej z sukcesami po dziś dzień motocyklowej szkoły techniki jazdy. Była ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie zrozumienia różnych aspektów techniki jazdy coraz szybszymi motocyklami sportowym i drogowymi. Jest nią po dziś dzień.

Przez wiele lat uważano, że 90% jazdy motocyklem to sfera mentalna. Dopiero Keith Code rozłożył technikę jazdy motocyklem na części składowe. Umożliwił tym samym jeźdźcom, niezależnie od ich poziomu, zrozumienie każdego aspektu kierowania motocyklem. Książki napisane przez Coda stały się motocyklowymi bibliami techniki jazdy (A Twist of the wrist, A Twist of the wrist II – także tłumaczone na język polski) i razem z materiałami wideo oraz organizowanym szkoleniami umożliwiają każdemu czerpanie z wielu lat pracy z motocyklistami i zawodnikami.

 

Tel: +48 509 155 792 (info: po polsku, по-русски, in English)

E-mail: info@sbkschool.pl

Categories:

Aktualności

Zamknij