O Klubie

BMW Klub Polska Motocykle jest jedynym i wyłącznym, ogólnopolskim autoryzowanym klubem BMW, zrzeszającym właścicieli i entuzjastów motocykli tej marki. Celem jego działalności jest między innymi wzajemna pomoc i wymiana informacji pomiędzy członkami klubu, organizacja rozmaitych zlotów, wyjazdów, imprez (w tym sportowych), pomoc w serwisie i codziennym użytkowaniu pojazdów.

BMW Klub Polska Motocykle jest stowarzyszeniem i uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244498. Każdy klubowicz w ramach jednorazowej opłaty startowej otrzymuje kartę członkowską, uprawniającą do zniżek u współpracujących z Klubem firm, koszulkę klubową oraz naklejki z logo Klubu. Natomiast w ramach corocznej składki prawo do udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez klub.

Next

Kontakt

Oficjalnymi reprezentantami Klubu jest Zarząd w składzie:

  • Tomasz Przastek "Walduss" - Prezes. tomasz.przastek@bmwmotoklub.pl
  • Waldemar Pawlonka - Wiceprezes. waldemar.pawlonka@bmwmotoklub.pl
  • Piotr Rzepka "Tank" - Wiceprezes. piotr.rzepka@bmwmotoklub.pl
  • Maciej Wiatrak "Junkers" - Skarbnik. maciej.wiatrak@bmwmotoklub.pl
  • Filip Owczarek "Kocie_ruchy" - Sekretarz. filip.owczarek@bmwmotoklub.pl

  • Next